Com a responsables de l’Escola Infantil Viky hem de tenir molta cura amb qualsevol cas de malatia que es pugui donar en qualsevol dels nostres alumnes. El que hem de tractar es el minim contagi possible entre els nostres nens i nenes.

A continuació us volem detallar alguns aspectes, a tenir molt en conte, en el cas de que el vostre fill o filla es possi malalt:

 

Quan el nen arriba a l’escola bressol i amplia la convivència, comparteix un mateix ambient i comença a relacionar-se amb altres nens.

El seu sistema immunològic encara és reduït i aixó fa que siguin més susceptibles a possibles infeccions i que emmalalteixin més sovint (refredats o altres malalties transmisibles), però a la vegada aixó els estimula la maduració del seu sistema immunològic.

Si el nen està malalt no se l’ha de portar a l’escola, ja que no es troba bé i no se li pot donar la mateixa atenció que a casa, a la vegada que està exposant als altres al perill de contagi. En cas que la malaltia es detecti a l’escola es trucarà als pares i caldrà venir-lo a buscar el més aviat possible.

Sempre hi ha d’haver un telèfon operatiu. Per tal que aixó es pugui dur a terme és necessari que les famílies tingueu prevista una solució per als dies que el vostre fill es posi malalt (avis, cangur, …)

Per tal de reduir en el possible aquest risc de contagi, és convenient seguir unes normes:

 • Febre: Quan la temperatura sigui superior a 38ºc no podrà venir a l’escola fins que no passi 24 hores sense febre.
 • Gastroenteritis: Vòmits i/o diarrea que pugui ser d’origen infecciós fins desprès de 48 hores sense presentar símptomes.
 • Infeccions i llagues a la boca.
 • Erupcions i altres alteracions a la pell (excepte si va acompanyat d’un informe del pediatre indicant que no són contagioses)
 • Conjuntivitis.
 • Paràsits intestinals.
 • Polls: Fins a la desaparició total de l’insecte, mitjançant tractament.
 • Varicel·la: Fins l’assecament de les crostes.
 • En cas d’accident, l’escola, previament avisant a les famílies, podrá dur al nen a un centre d’urgències.
  Quan l’infant està malalt les famílies han d’informar a l’escola.