Tota comunicació amb GUARDERIA VIKY per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest ‘web site’ o al seu ‘e-mail’, suposa el consentiment exprés per a que les seves dades personals siguin incorporades al fitxer titularitat de GUARDERIA VIKY, amb adreça C. Progrès 3-5, Entresòl, 08903 de l’Hospitalet de Llobregat.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractats conforme al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, el interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals que constin en dits fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Per fer-ho únicament cal que ho faci mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Guarderia Viky
C. Progrès 3-5, Entresòl
C.P. 08903 l’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: +34 93 440 90 01