Com a responsables de l’Escola Infantil Viky hem de tenir molta cura amb qualsevol cas de malatia que es pugui donar en qualsevol dels nostres alumnes. El que hem de tractar es el minim contagi possible entre els nostres nens i nenes.

A continuació us volem detallar alguns aspectes, a tenir molt en conte, en el cas de que el vostre fill o filla es possi malalt: